HTML Anchor: greenguard

GreenGuard

Revolusjonerende teknologi for giftfri skallsikring av bygg og miljø, ved hjelp av ufarlige elektriske impulser.

Umiddelbar effekt

Når rotter og mus merker det elektriske feltet trekker de seg unna. Dyr lærer, og spesielt rotter er skeptiske og smarte. Rotter og mus  vil holde seg unna GreenGuard sikrede bygg og områder fordi systemet gir ubehag ved berøring. GreenGuard er den perfekte løsningen for bedrifter som tar matsikkerhet, hygiene og smitte på alvor. 

Permanent skallsikring

Holder rotter og mus utenfor sikret område. Installasjonen er en varig og driftsikker løsning som forebygger effektivt. Alt handler om å være i forkant.

24/7 Overvåkning

Sikrer at systemet er på og intakt til en hver tid. Eventuelle feil/brudd blir varslet umiddelbart. Ved behov rykker servicefolk ut. Systemet har muligheter til å koble på andre sensorer og overvåke andre forhold ved bygget, samt sende data til andre IOT enheter og driftssystemer.

Sikker i bruk

Kombinasjonen av spenning og lav strømstyrke gir dyrene et ufarlig støt. Spenningen medfører ikke fare for mennesker. Teknologien er NEMKO godkjent, CE-merket og har en Patent Pending. Teknologien er støttet av miljøteknologi ordningen i Innovasjon Norge fordi den bidrar til reduksjon av gift i miljøet og er også vurdert av Folkehelseinstituttet, avdeling for skadedyr. 

Miljø- og dyrevennlig

Løsningen eliminerer behovet for bruk og spredning av giftige pesticider i miljøet. Ved å hindre tilgang til mat og drikke, forsvinner rotter og mus raskt uten å ta skade. GreenGuard er løsningen for deg som er opptatt av dyrevelferd og grønn skadedyrkontroll.

Kostnadseffektivt

Å forhindre rotter og mus å gjøre skade er mer kostnadseffektivt og trygt enn å fortløpende sette ut feller og gift. Driftskostnader og forsikringskostnader reduseres. Du fjerner risiko for alvorlige tilfeller av muse- og rotteskade. Vi tilbyr leasing av GreenGuard. 

HTML Anchor: metode

HVORDAN SIKRER VI DINE VERDIER

BEFARING
Vi undersøker området som skal sikres grundig, kartlegger behov og gir et kostnadsoverslag for installasjon og drift.

FOREBYGGENDE TILTAK
Våre fagfolk gjør grunnleggende utbedringer og rydder opp. Klargjør bygg og område for sikring.

MONTERING AV SYSTEM
Installering av anlegget der det er behov, utvendig, innvendig eller i soner . Vi gir opplæring og sørger for gode rutiner.

OVERVÅKNING 24/7
Anlegget styres og overvåkes 24/7 av en styringsenhet som sikrer at systemet er på og intakt til enhver tid. Eventuelle feil/brudd blir varslet umiddelbart.

En gave til miljøet

GreenGuard sikrer dine verdier effektivt mot rotter og mus, 100% giftfritt. Bruk av gift til skadedyrsbekjempelse skaper et stort miljøproblem. Rotter og mus som spiser gift sprer giften som akkumuleres i næringskjeden. Veterinærinstituttet kan dokumentere store forekomster av rottegift i blant annet hunder, ugler og rev. En større undersøkelse utført av Veterinærinstituttet på hubro i perioden 1994 – 2014 viste at 72% av fuglene hadde rester av miljøgifter som skyldtes rottegift.

Bruk av gift i oppvekstmiljø innebærer også en helserisiko for barn. Velg GreenGuard for å aktivt motvirke spredning av miljøgifter!

UN

grønn teknologi bilde_grønn fabrikk.jpg
HTML Anchor: media

Kundeerfaringer

“En god del rotter var på Grünerhagen barnehages område. Nå har strøm holdt dem borte i to år.”
VG 10.11. 2017

Case 1: Salsus

«Salsus er kanskje verdens mest innovative sausfabrikk. 180 millioner kroner er investert i den nye fabrikken vår på Kongsvinger. Ferske, norske, kortreiste råvarer kokes til sunn, god kraft full av smak og næringsstoffer. For å sikre bygg og produksjon mot skadedyr var det viktig for oss å velge en samarbeidspartner som tenker som oss – innovativt, fremtidsrettet og miljøvennlig. Vi ser at tradisjonelle skadedyrselskap sine metoder overvåker uten å i tilstrekkelig grad å forebygge, er lite kostnadseffektive og innebærer ofte giftbruk.

TXGuardian sin revolusjonerende teknologi har sikret fabrikken vår, permanent og effektivt, 100% miljøvennlig og giftfritt. Et helt naturlig valg for Salsus AS».

Tina Vangen, fabrikksjef Salsus AS

Salsus bilde til web_3.png
HTML Anchor: kundecase

Case 2: Biblioteksgården

Biblioteksgården på Årnes ble oppført på siste halvdel av 1800-tallet og fungerte i mange år som skysstasjon og landhandleri. Gården har hatt flere ulike funksjoner, bl.a. som boliger, kontorer, bibliotek og kulturkontor. Biblioteksgården har i mange år slitt med ubudne gjester i form av mus og rotter. Teknologiselskapet TXGuardian har nå skallsikret bygget mot rotter og mus ved hjelp av ny og revolusjonerende innovasjon.


«Etter at TXGuardian nå har sikret bygget håper vi at skadedyrsproblemene er løst, på en både effektivt og miljøvennlig måte. Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser. De representerer både miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier som gir steder særpreg og egenart. Nes kommune har i kommuneplanen vedtatt at vi skal verne kulturminner og kulturmiljø i Nes som en del av kulturarven. Vi er svært glade for at det nå finnes teknologi som kan hjelpe oss i dette arbeidet, på en enkel og effektiv måte. Det er samtidig en stor fordel at vi nå kan slutte med å legge ut gift, og at vi dermed får en god miljøgevinst på kjøpet.

Nes kommune regner TXGuardian som en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å beskytte våre bygninger og bekjempe skadedyr i tida framover»

Olaf Dønnum, næringssjef i Nes kommune

Screen Shot 2018-08-31 at 14.22.48.png

Case 3: Aanerud Bakeri

Aanerud Bakeri er et familieeid håndverksbakeri som har drevet i fire generasjoner. Bakeriet har produksjon og utsalgssted i Årnes sentrum.

"Med mattrygghet kommer også trygghet ved å ha en skadedyrløsning som gjør oss bekymringsfri. Vi er veldig fornøyd med at huseier har valgt å skallsikre bygget med løsninger fra TXGuardian.
Bruk av åtestasjoner og gift er ikke lengre et alternativ for oss som driver med mat her i Årnes sentrum. Vi er opptatt av miljøfordelene de grønne løsningene til TXGuardian gir oss, men ikke minst hvor effektivt det er! Trygg drift er viktig for oss som produserer mat som tiltrekker seg skadedyr.
Det er derfor viktig for oss å være i forkant før et problem oppstår. Etter at TXGuardian monterte sikring rundt bygget, har rotter og mus holdt seg unna. Vi erfarer at å forhindre gnagerne å gjøre skade er betydelig mer kostnadseffektivt og trygt enn å fortløpende sette ut feller og gift. Hos oss skal det være trygt og godt å handle!

Tusen takk, dere er med på å gi oss en trygg og bedre hverdag".

Heidi Aasli, daglig leder

bilde Aanerud Bakeri_2.jpgTo hus med store utfordringer

"Vi hadde store problemer med rotter og mus og forsøkte alle metoder, inkludert gift for å bli kvitt problemet. Det ble dyrekjøpte erfaringer. Etter at GreenGuard-systemet ble montert sover vi trygt og slipper å tenke på om nabokatten får i seg musegift. TXGuardian har gjort en meget god sikringsjobb på huset, og med GreenGuard montert så er problemet forhåpentligvis løst for alltid."

Ola Espvik, Fet

 

"Småbruket jeg bor på har hatt mus hver høst. Jeg har hatt avtale med skadedyrselskap og hatt åtestasjoner utenfor huset uten at det har hjulpet. I høst fikk jeg montert første versjonen av GreenGuard som pilotkunde. I år har jeg ikke hatt noen utfordringer, heldigvis!"

Ole Kristian Kirkerud, Lillehammer

 

 

Portlist nedfellbar
Vegglist 15 mm galvaniserte rør
Rotter og mus utgjør en trussel ift bedriftens renommé, driftstans, helserisiko, samt skade på bygning og varer.
Biblioteksgården på Årnes har i mange år slitt med ubudne gjester i form av mus og rotter. TXGuardian har nå skallsikret bygget ved hjelp av ny teknologi.
Portlist ovenfra2.jpg
Rør med skilt_2.jpg
bilde lager.jpg (1)
Gamle Biblioteksgården (002).jpg
HTML Anchor: tjenester

Våre tjenester

Skallsikring

TXGuardian har de siste årene utviklet og testet en helt ny og revolusjonerende teknologi for å skallsikre bygg mot rotter og mus. Systemet omfatter digital skallsikring av bygg, inkludert porter.

GreenGuard erstatter tradisjonell skadedyrovervåkning som benytter miljøskadelige åtestasjoner. Produktet GreenGuard lanseres på markedet i februar 2018.

Rådgiving

Vi gjennomfører befaringer og risikovurderinger av bygg og verdier og gir råd om forebyggende sikring mot skadedyr. Vårt fokus er miljø og kostnadseffektive løsninger.

Et muse- og rottefritt miljø er brannforebyggende. GreenGuard løser noen alvorlige problemer innen byggsikring og brannsikring. Du unngår at gnagere går løs på elektriske ledninger, lager ganger i isolasjonen og dermed øker faren for brann og alvorlige skader på bygg.

 

 

Beredskap

Å håndtere beredskapssituasjoner knyttet til skadedyr krever ekspertise og erfaring. Vi har et spesialtrent team som rykker ut ved behov. Vi tilbyr beredskapstelefon, faglige råd og service tilknyttet tjenesten.

I kraft av vår fagkompetanse gjør vi i hvert tilfelle en helhetlig vurdering, med utgangspunkt i byggtekniske forhold, hygiene og mattrygghet. Dette er grunnlaget for videre planlegging, installasjon og oppfølging.

 

HTML Anchor: kontakt

Kontakt oss

HTML Anchor: omoss